BK schema

Barnkören övar på onsdagar 17:15-18:15

Körledare för Barnkören är Maria Wilsson.

Maria Wilsson
Mob.  0706-27 30 28
Mail: maria.wilsson@svenskakyrkan.se

 

 

Ungar som sjunger