SH schema

Grupp 1 övar på tisdagar kl. 16.15–17.00

Grupp 2 övar på tisdagar kl. 17.15–18.00

 

 

Körledare för Småhägrarna är Maria Wilsson

Maria Wilsson
Mob.  0706-27 30 28
Mail: maria.wilsson@svenskakyrkan.se

 

Ungar som sjunger