Lördagsrep och söndag konserter

Hej.

Det drar ihop sig till luciakonserter.
Rep på lördag:
Barnkören – 15-16.30
Diskantkören – 15-18
Chorista – 15-18

Söndag:
Chorista och Diskantkören kl 13.oo (uppsjung i Stora salen)

Barnkören kl 13.45 (uppsjung i Stora salen. Kläderna läggs i lilla salen).

Konsert kl 15.30 och 18.00.
Vi ser fram emot vår luciahelg.

Körledarna