Tankar om vår verksamhet

Körsång vet vi är en av vårt lands största folkrörelser och körverksamheten i Uppenbarelsekyrkan är en del av detta fenomen.
Allra viktigast är naturligtvis barnkörsången. Den lägger grunden till ett körsjungande liv men har också en hel del ”bieffekter” som vi i all enkelhet vill beskriva här nedan. Dessa punkter finns med i vårt pedagogiska  arbete med körerna

  • utveckling av sångrösten. En röst som håller = stärker självkänslan.
  • Gemenskap genom sången.
  • Musikalisk rikedom  genom bredd på sånger, genre, stil
  • Musikaliska möten med andra muskier och körer. Viktigt med förebilder.
  • Vana att ”stå på scen” = stärker självförtroendet.
  • Starka musikupplevelser – Gudserfarenheter.

Ungar som sjunger