Småhägrarna

Småhägrarna (6–7 år) är kören för barn som går i förskoleklass och årskurs 1 som älskar sång, rörelse och lek med rösten och hela kroppen. Barnen får träna på att sjunga tillsammans, lyssna på varandra och samarbeta i grupp. Kören medverkar i familjegudstjänster, (Mässa för stora och små) och julspel.


Småhägrarna är uppdelade i två grupper.

  • Småhägrarna 1 övar tisdagar 16:15 – 17:00
  • Småhägrarna 2 övar tisdagar 17:15 – 18:00

Alla Småhägrar får frukt i Arken 30 minuter innan repetitionen börjar.


Maria Wilsson, körledare
+46 70-627 30 28
maria.wilsson@svenskakyrkan.se

Adam Emilton Anderson, körassistent
adam.emilton@svenskakyrkan.se

Ungar som sjunger