Småhägrarna

Småhägrarna (6-7 år) är kören för barn som går i
förskoleklass och åk 1. Sång och rörelse och
lek med rösten och med hela kroppen.
Vi medverkar i familjegudstjänster.

Tisdagar 16.15–17.00, grupp 1
Tisdagar 17.15-18.00, grupp 2

Ledare: Maria Wilsson

Ungar som sjunger