Barnkören

Barnkören (8-9 år) är för barn som går i åk 2 och 3.
På ett lustfyllt sätt och med fantasi och
rörelser lär sig barnen hur man sitter och
står när man sjunger, att följa en dirigent
o.s.v. Vi medverkar i familjegudstjänster
och konserter.
Onsdagar 17.15–18.15,
Ledare: Maria Wilsson

Ungar som sjunger