FAMILJEGUDSTJÄNST PÅ SÖNDAG 17 SEPTEMBER

Nu är terminen igång på riktigt! Det känns jätteroligt och på söndag sjunger Barnkören och Diskantkören i familjegudstjänsten.
Vår familjepräst Yohanna Seaton är med förstås.

På söndag är det också kyrkoval. Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka vad som ska ske i vår kyrka.  Gå och rösta!

P g a valet så har vi inte tillgång till stora salen denna söndag. Därför blir det ingen sedvanlig kyrkkorv utan istället kyrkglass som man får på väg ut från gudstjänsten.

Vi ses!