Gosskören

Höstterminen 2022

rep måndagar 16-17

Datum inför HT  2022:

22 augusti  första repet

1 Oktober rep Mikael och draken 15-16.30

2 Oktober Temahögmässa kl 11, rep från 9 ”Mikael och Draken”

15 oktober 14-18 (ramtid)övning inför ”Tellus” – färdplan för klimatet tillsammans med alla gosskörer i Stockholms stift

16 oktober 11 högmässa
16 oktober kl 16 konsert ”Tellus – färdplan för klimatet” tillsammans med alla gosskörer i Stockholms stift rep från 13.30 – en Heldag med Gosskör!!

26 oktober kl 18 Adventskonsert 100% glädje! rep från 16

13 december Luciakonsert 19.00

24 december Nya julspelet kl 11 rep från 0900

OBS! viktigt att meddela Pelle OM ni inte kan komma på rep eller konsert/högmässa

Sångarhälsning! Pelle 0707593441 pelle.olofson@svenskakyrkan.se

Ungar som sjunger