Gosskören

Höstterminen 2023

Hela nätverket för svenska kyrkan är hackat! 

Vi kan inte använda våra datorer eller kopiera. All info som ni behöver kommer att finnas här tills vidare!

Vi övar måndagar 16.00-17.00 

Tack för en fantastisk Adventskonsert, ni som var med. Kyrkan var fullsatt! Mycket beröm fick jag efteråt!

lucia – ordning  här finns sångerna i rätt ordning

 Denna vecka hårdövar vi på Lucia.  Den 13e är det först rep kl 15.45 , sen genrep kl 17 och sedan Luciakonsert kl 18.30

13/12 Luciakonsert tillsammans med Diskantkör och Skarvar 18.30  Klädsel: Lucialinne, vitt på fötterna, strut. Ljus och manschett ordnas i kyrkan.

18 December – inget rep

20/12 julspelsövning 17-20 (inte hela tiden)

21/12 Julspelsövning 18-21 (inte hela tiden) 

24/12 Julspel – det nya Julspelet! Kl 11.00 rep från 0900 

2024:

15 januari första rep

28 januari Högmässa 11.00 rep från 9.30 klart 13 fika i pausen)

16-18 februari sång och snö i Öje
anmälan här: Sång och snö HGK

17 mars Gosskörens konsert 17.00  rep från 15

20 april Kulturnatten Gosskören medverkar 18-24 (Gosskören klara senast 20.00)

8-12 maj  Italienturné  Här är anmälan!

26 maj sommaravslutningskonsert 16.00

Här finns övningsfiler –

Det nya Julspelet:
1. Härlig är Jorden

2. Första läsningen

3. När Kejsare Augustus

4. Andra läsningen

5. Maria och värdshusvärden

6. psalm 737, ej upplysta gårdar

7. Somna i ro mitt barn

8. Psalm 114, Stilla natt

9. Tredje läsningen

10. Gloria

11. En ängel säger:

12. Psalm 429 Herdar som på fältet

13. Fjärde läsningen

14. Psalm 121, När juldagsmorgon glimmar

15. Femte läsningen

16. Psalm 134, Gläns över sjö och strand

17. Kungarna säger:

18. Kungarnas marsch

19. Heliga tre konungars sång

20. Sjätte läsningen

21. Psalm 116 Nu tändas tusen juleljus

22. Psalm 121 Dagen är kommen

 

Vårterminen 2024

 

OBS! viktigt att meddela Pelle OM ni inte kan komma på rep eller konsert/högmässa

Sångarhälsning! Pelle 0707593441 pelle.olofson@svenskakyrkan.se

 

 

Ungar som sjunger