Gosskören

Höstterminen 2022

rep måndagar 16-17

Datum inför HT  2022:

13 december Luciakonsert 18.30 rep från 17.00

19e december inget rep

21a december julspelsrep 16-18

22a december Julspelsrep 19-21 (om du kan)

24 december Nya julspelet kl 11 rep från 0900

Vårterminen 2023

29 januari 11.00 Högmässa rep från 0900 klart 13.00

17-19 februari Sång och snö! Körläger anmälan här: anmälan körläger

Vecka 9 lov

18 mars Gosskören konsert 18.00 (den kan flyttas till fredag 17 mars 19.00)

Vecka 15 påsklov

22 april medverkan på kulturnatten ca kl 19. Kulturnatten börjar 18 och slutar 23.

28 maj sommaravslutning tillsammans med Skarvar, Diskantkör, Chorista, Småhägrar, barnkör och ungdomskör

OBS! viktigt att meddela Pelle OM ni inte kan komma på rep eller konsert/högmässa

Sångarhälsning! Pelle 0707593441 pelle.olofson@svenskakyrkan.se

Det nya Julspelet:
1. Härlig är Jorden

2. Första läsningen

3. När Kejsare Augustus

4. Andra läsningen

5. Maria och värdshusvärden

6. psalm 737, ej upplysta gårdar

7. Somna i ro mitt barn

8. Psalm 114, Stilla natt

9. Tredje läsningen

10. Gloria

11. En ängel säger:

12. Psalm 429 Herdar som på fältet

13. Fjärde läsningen

14. Psalm 121, När juldagsmorgon glimmar

15. Femte läsningen

16. Psalm 134, Gläns över sjö och strand

17. Kungarna säger:

18. Kungarnas marsch

19. Heliga tre konungars sång

20. Sjätte läsningen

21. Psalm 116 Nu tändas tusen juleljus

22. Psalm 121 Dagen är kommen

 

 

 

Ungar som sjunger