Schema

Chorista repeterar i musiksalen i Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, varje onsdag 17:10 – 18:40.


 

HT 2023

23/8, första repetitionen

30/9 repetition inför Mikael och Draken 15.00 – 16.30 i kyrkan

1/10 Mikael och Draken – temagudstjänst rep 09.00
gudstjänst 11.00, klart 13.00

18/10 rep tillsammans med Högalid och Årsta I
Uppenbarelsekyrkan.

22/10 Konsert i Årsta kyrka tillsammans med körer från
Högalid och Årsta. Svenska psalmjazztrion kommer kompa oss
i ett Jazzigt program! Samling 14.00, konsert kl 16.00

9/12 repetition inför Lucia 15.00-18.00

10/12 Luciakonsert x2 tillsammans med HUK och HAC.
Samling 13.30,
konsert 15.30 samt 18.00

24/12 Julspel – det nya Julspelet! Kl 11.00 rep från 09.00

 


Oskar Timm, dirigent
+46 76-526 88 06
oskar.timm@svenskakyrkan.se

 

Ungar som sjunger