Schema

Chorista repeterar i stora salen i Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, varje onsdag 16:45 – 18:15.


HT 2022

Terminstart 17/8! 

19-21/8 Körläger samling 17.00 för avfärd på fredagen. 

11/9 Söndag. Högmässa tillsammans med Ungdomskören och Hägerstens Kammarkör. Samling kl 09.00

1/10 lördag. repetition inför Mikael och draken. 16.00-18.00

2/10 Söndag. Temagudstjänst, Mikael och draken. Samling kl 09.00

9/10 Söndag. Festhögmässa tillsammans med Hägerstens kammarkör och diskantkören. Samling kl 09.00

11/11 Fredag. Repetition med UK. Jenkins Songs of Sanctuary  17.00-21.00

13/11 Söndag, konsert med UK  Jenkins Songs of Sanctuary  15.00-19.30 (konsertstart 18.00)

5/12 Måndag, repetition tillsammans med HAC inför Luciakonsert 17.00-19.30

10/12 Lördag, repetition tillsammans med HAC och UK 15.00-18.00

11/12 Söndag, Luciakonsert samling 13.00

 

 


Oskar Timm, dirigent
+46 706 334 768
oskar.hanson@svenskakyrkan.se

 

Ungar som sjunger