Schema

Chorista repeterar i stora salen i Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, varje onsdag 16:45 – 18:15.


HT 2022

5/12 Måndag, repetition tillsammans med HAC inför Luciakonsert 17.00-19.30

10/12 Lördag, repetition tillsammans med HAC och UK 15.00-18.00

11/12 Söndag, Luciakonsert samling 13.00

21/12 gemensam repetition med diskantkören 16.00-18.00

24/12 Det nya julspelet samling kl 9.00 

VT 2023

11/1 Terminsstart

10-12/3 Körläger tillsammans med diskantkören. Avresa kl 15.00 på fredagen från Uppis

Anmäl er här: Körläger anmälan

26/3 Konsert tillsammans med Diskantkören kl 16.00, samling kl 14.00 

2/4 Högmässa kl 11, samling 9.30 

22/4 Vivaldis Gloria tillsammans med diskantkören, en del av kulturnatten. Konsert kl 18.00, samling 16.00

28/5 Sommaravslutningskonsert kl 16.00 med alla barn och ungdomskörer. samling 14.00

 


Oskar Timm, dirigent
+46 76-526 88 06
oskar.timm@svenskakyrkan.se

 

Ungar som sjunger