Chorista

Chorista (13-18 år ) vänder sig till dem som går på
högstadiet och  gymnasiet. Bra med någon erfarenhet av
körsång innan man börjar, men inte ett
måste. Utveckling pågår av röst och
flestämmighet. Ibland jobbar vi med
sångpedagog. Kören medverkar i
gudstjänster, konserter och gör konsertresor.
Onsdagar kl 18.30 – 20.30
Ledare: Kerstin Börjeson

Ungar som sjunger