Chorista

Chorista är Uppenbarelsekyrkans ungdomskör för dig som går på högstadiet. Det är bra om du har erfarenhet av körsång, men inget måste. Kören arbetar med utveckling av rösten och flerstämmighet, ibland tillsammans med sångpedagog. Chorista medverkar i gudstjänster och konserter och reser på konsertresor.


Chorista repeterar onsdagar 17:10 – 18:40.


Oskar Timm , dirigent
+46 76-526 88 06
Oskar.timm@svenskakyrkan.se

Ungar som sjunger