Schema

Småhägrarna övar i musiksalen i Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, varje tisdag. Grupp 1 sjunger mellan 16:15 – 17:00 och grupp 2 sjunger mellan  17:15 – 18:00. Den 27 oktober är det höstlov och ordinarie repetition utgår.


Jag önskar alla Småhägrar med familjer välkomna till en härlig körtermin

–Maria


Tisdag 18/8 – Terminsstart

Övning i musiksalen i respektive grupp.

Tisdag 25/8 – Presentation av barnkörsverksamheten för Småhägrar med föräldrar

Övning och presentation i kyrkorummet 17:00 – 18:00. Välkomna alla Småhägrar med föräldrar.

Tisdag 8/9 – Småhägrarnas sång- och lekdag

Alla Småhägrar sjunger och leker 16:00 – 18:00. Vi börjar med sång i stora salen 16:00. Därefter delar vi in oss i grupper och leker till 18:00. Vi avslutar i stora salen ungefär 18:00.

Söndag 11/10 – Mässa med små och stora

Alla Småhägrar sjunger under Mässa för små och stora. Övning i kyrkorummet 14:00, mässan börjar 15:00. Föräldrar och syskon är välkomna att lyssna och vara med under mässan. Alla Småhägrar har gula körtröjor som finns att låna. Efter gudstjänsten serveras korv, kaffe och saft till hela familjen i stora salen.

Tisdag 27/10 – Höstlov

Ordinarie repetition utgår.

Söndag 29/11 – Mässa med små och stora

Alla Småhägrar sjunger under Mässa för små och stora. Övning i kyrkorummet 14:00, mässan börjar 15:00. Föräldrar och syskon är välkomna att lyssna och vara med under mässan. Alla Småhägrar har gula körtröjor som finns att låna. Efter gudstjänsten serveras korv, kaffe och saft till hela familjen i stora salen.

 

Tisdag 15/12 – Julspelsrepetition

Julspelsövning 16:30 – 17:30 tillsammans med övriga julspelare. Småhägrarna och Barnkören är änglar.

Torsdag 24/12 – Julspel

Övning 10:30 och julspel i kyrkorummet 11:00. Detta är en tradition sedan flera år tillbaka då vuxna, ungdomar och barn tillsammans sätter upp julspelet ”I Betlehem”. Småhägrarna och Barnkören är änglar.

Se terminsplaneringen som PDF.


Maria Wilsson, körledare
+46 70 627 30 28
maria.wilsson@svenskakyrkan.se

Adam Emilton Andersson, körassistent
adam.emilton@svenskakyrkan.se

Ungar som sjunger