Ljudfiler Nya UK

VT 24

Sommaravslutning

O klang och jubeltid
alt
s2
s1
Jag vill ha en egen måne
Psalm för skolgårdar

sommaren och jag

sol vind och vatten

Himlen är oskyldigt blå

Ge en sol

David Halls Magnificat

David Halls Magnificat
David Halls Nunc Dimittis

Det nya Julspelet:
1. Härlig är Jorden

2. Första läsningen

3. När Kejsare Augustus

4. Andra läsningen

5. Maria och värdshusvärden

6. psalm 737, ej upplysta gårdar

7. Somna i ro mitt barn

8. Psalm 114, Stilla natt

9. Tredje läsningen

10. Gloria

11. En ängel säger:

12. Psalm 429 Herdar som på fältet

13. Fjärde läsningen

14. Psalm 121, När juldagsmorgon glimmar

15. Femte läsningen

16. Psalm 134, Gläns över sjö och strand

17. Kungarna säger:

18. Kungarnas marsch

19. Heliga tre konungars sång

20. Sjätte läsningen

21. Psalm 116 Nu tändas tusen juleljus

22. Psalm 121 Dagen är kommen

Purcell – Music for a while, alt

Purcell – Music for while, sopran 2

Purcell – Music for a while, sopran 1

Nu är det synd om de döda – Kraja Alt 2

Nu är det synd om de döda – Kraja – sopran 2

Nu är det synd om de döda – Kraja – Alt 1

Nu är det synd om de döda – Kraja – Sopran 1

Jag såg dig (Kraja) sopran 1

Jag såg dig (Kraja) sopran 2

Jag såg dig (Kraja) alt 1

Jag såg dig (Kraja) alt 2

Laudate Pueri sopran 1, del 1

Laudate Pueri, sopran 1, del 2

Laudate Pueri, sopran 1, del 3

Laudate Pueri, sopran 2, del 1

Laudate Pueri, sopran 2, del 2

Laudate Pueri, sopran 2, del 3

Laudate Pueri, alt , del 1

Laudate Pueri, alt, del 2

Laudate Pueri, alt, del 3

Ungar som sjunger