Ljudfiler Nya UK

VT 24

David Halls Magnificat

David Halls Magnificat
David Halls Nunc Dimittis

Det nya Julspelet:
1. Härlig är Jorden

2. Första läsningen

3. När Kejsare Augustus

4. Andra läsningen

5. Maria och värdshusvärden

6. psalm 737, ej upplysta gårdar

7. Somna i ro mitt barn

8. Psalm 114, Stilla natt

9. Tredje läsningen

10. Gloria

11. En ängel säger:

12. Psalm 429 Herdar som på fältet

13. Fjärde läsningen

14. Psalm 121, När juldagsmorgon glimmar

15. Femte läsningen

16. Psalm 134, Gläns över sjö och strand

17. Kungarna säger:

18. Kungarnas marsch

19. Heliga tre konungars sång

20. Sjätte läsningen

21. Psalm 116 Nu tändas tusen juleljus

22. Psalm 121 Dagen är kommen

Purcell – Music for a while, alt

Purcell – Music for while, sopran 2

Purcell – Music for a while, sopran 1

Nu är det synd om de döda – Kraja Alt 2

Nu är det synd om de döda – Kraja – sopran 2

Nu är det synd om de döda – Kraja – Alt 1

Nu är det synd om de döda – Kraja – Sopran 1

Jag såg dig (Kraja) sopran 1

Jag såg dig (Kraja) sopran 2

Jag såg dig (Kraja) alt 1

Jag såg dig (Kraja) alt 2

Laudate Pueri sopran 1, del 1

Laudate Pueri, sopran 1, del 2

Laudate Pueri, sopran 1, del 3

Laudate Pueri, sopran 2, del 1

Laudate Pueri, sopran 2, del 2

Laudate Pueri, sopran 2, del 3

Laudate Pueri, alt , del 1

Laudate Pueri, alt, del 2

Laudate Pueri, alt, del 3

Ungar som sjunger