Repfiler DK

Här finns övningsfiler – Just nu till Lucia och högmässan 14e november.

14e november: Dona Nobis pacem:

Dona nobis bara en stämma:

Lucia 12e December:

God Afton:

God Afton sopran 1:

God Afton Sopran 2:

God Afton alt:

Staffansvisa från Norra Vånga (vi sjunger inte vers 3):

Så mörk är natten:

Så mörk är natten överstämma:

Så mörk är natten understämma:

Stjärngossarnas visa:

Stjärngossarnas visa – melodi:

Stjärngossarnas visa – överstämma:

Stjärngossarnas visa – understämma:

Nu vaknen och glädjens:

Nu vaknen och glädjens s1:

Nu vaknen och glädjens s2:

Nu vaknen och glädjens alt:

Lucia hon kommer:

Lusse Lella:

Lella sopran 1:

Lella sopran 2:

Lella alt:

Gläns över sjö:

Gläns sopran:

Gläns alt:

Gläns överstämma:

Det brinner en stjärna:

Det brinner en stjärna s1:

Det brinner en stjärna s2:

Det brinner en stjärna alt:

 

Ungar som sjunger