Ljudfiler

Repfiler Mikael och Draken

 Änglarna sjunger idag: Chorista

En medmänniska vill jag vara (psalm alla)

Nu är Guds tid (solo)

Ära vare Gud (alla)

Har du hört? (diskantkören)

Gud låt söka i mitt hjärta (psalm alla)

Inte döda draken (gosskören)

Var är draken? Småhägrar

Stora och underbara (gosskören)

Visa vägen (psalm alla)

Bön _(bönsvar alla)

Mimimimikael (diskantkören)

Om änglar (psalm alla)

Det bor en ängel i mitt rum (Chorista)

Benjamin Britten – Missa Brevis
Kyrie
Sopran 1

sopran 2

Alt

Britten – Gloria
sopran 1

Sopran 2

Alt

Britten – Sanctus
sopran 1

Sopran 2

Alt

Britten  – Agnus Dei
Sopran 1

Sopran 2

Alt

 

 

Kraja – Tystnaden

Sopran 1

Sopran 2

Alt 1

Alt 2

 

Lärkfors – Lyssna!

Sopran 1

Sopran 2

Alt 1

Alt 2

 

Lärkfors – Tyst!

sopran 1

Sopran 2

alt 1

Alt 2

 

 

 

Ungar som sjunger