Skarvarna schema

Höstterminen 2022

rep måndagar 17-18

Datum inför HT  2022:

22 augusti  första repet

1 Oktober rep Mikael och draken 15-16.30

2 Oktober Temahögmässa kl 11, rep från 9 ”Mikael och Draken”

måndag 10 okt rep med stockholms gosskör 17-20

15 oktober 14-17 (ramtid)övning inför ”Tellus” – färdplan för klimatet tillsammans med alla gosskörer i Stockholms stift

16 oktober 11 högmässa samling 9.30
16 oktober kl 16 konsert ”Tellus – färdplan för klimatet” tillsammans med alla gosskörer i Stockholms stift rep från 13.30 – en Heldag med Gosskör!!

26 november kl 18 Adventskonsert 100% glädje! rep från 16

13 december Luciakonsert 19.00

24 december Nya julspelet kl 11 rep från 0900

Obs! Mycket viktigt att meddela Pelle OM ni inte kan komma på rep eller konsert/högmässa

Sångarhälsning! Pelle 0707593441 pelle.olofson@svenskakyrkan.se

Repfiler TELLUS (noter får ni av Pelle)

Repfiler Mikael och draken

 Änglarna sjunger idag: Chorista

En medmänniska vill jag vara (psalm alla)

Nu är Guds tid (solo)

Ära vare Gud (alla)

Har du hört? (diskantkören)

Gud låt söka i mitt hjärta (psalm alla)

Inte döda draken (gosskören)

Var är draken? Småhägrar

Stora och underbara (gosskören)

Visa vägen (psalm alla)

Bön _(bönsvar alla)

Mimimimikael (diskantkören)

Om änglar (psalm alla)

Det bor en ängel i mitt rum (Chorista)

Ungar som sjunger