Kontakt

Hag_logo_SVHag_logo_SVHär får du kontakt med körledarna och med församlingen

Körledare Maria Wilsson
(Småhägrarna och Barnkören)

E-post: maria.wilsson@svenskakyrkan.se
Mobil: 0706-27 30 28

Körledare Pelle Olofson
(Diskantkören, Gosskören & Målbrottarna)

E-post:pelle.olofson@svenskakyrkan.se
Mobil: 072-578 30 38

Körledare Oskar Timm
(Chorista och Hägerstens nya Ungdomskör)

E-post: oskar.timm@svenskakyrkan.se
Mobil: 076-526 88 06

Hägerstens Församling hemsida  www.hagersten.org

Växel: 08-685 30 00

Postadress:
Svenska Kyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, 126 47  Hägersten

SvKyrkanHagersten

Hag_logo_SVHag_logo_SVHag_logo_SV

Ungar som sjunger