Kontakt

Hag_logo_SVHag_logo_SVHär får du kontakt med körledarna och med församlingen

Körledare Maria Wilsson
(Småhägrarna och Barnkören)

E-post: maria.wilsson@svenskakyrkan.se
Mobil: 0706-27 30 28

 

Körledare Pelle Olofson
(Diskantkören och Gosskören)

E-post: pelle.olofson@svenskakyrkan.se
Mobil: 072-5783038

Körledare Kerstin Börjeson
(Chorista)

E-post: kerstin.borjeson@svenskakyrkan.se
Mobil: 0708-11 78 80

 

 

Hägerstens Församling hemsida  www.hagersten.org

Växel: 08-685 30 00

Postadress:
Svenska Kyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, 126 47  Hägersten

SvKyrkanHagersten

Hag_logo_SVHag_logo_SVHag_logo_SV

 

Ungar som sjunger