Mässa med små och stora & föräldramöte på söndag 18 september

På söndag sjunger Småhägrarna, Barnkören och Diskantkören i Mässa med små & stora. kl 11.00.

Samling/övning:
Barnkören och Diskantkören  kl 10.00.
Småhägrarna kl 10.30.
Klädsel:  Körtröjor upptill och valfritt nertill. (SH-gula, BK-röda, DK – blå) Tröjorna finns i kyrkan och tas på före övningen

Kyrkkorv efteråt. I samband med detta Föräldramöte för alla körerna med info om årets verksamhet för alla.  Särskilt angeläget för alla nya familjer.

EvaMarie Agnelid