Nu laddar vi för fullt för konsert med Disneymusik

 Måndag 9 maj – Rep med alla körer. (Ej ordinarie körrep denna vecka).
Reptider:
Småhägrarna: kl 16.00-17.30 (eller tidigare)
Barnkören; kl 16.00-18.00
Diskantkören: kl 16.00-18.30
Chorista: kl 16.00-19.00

Fruktpaus för Barnkören, Diskantkören och Chorista.

UPP_Körbaluns_2016_05_15